Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Cieślik

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości położonej na zachodnim brzegu jeziora Paprocańskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe dla dzieci. Sprawa MOSiR.DZP.PN.203.05.2018

Drukuj
Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości położonej na zachodnim brzegu jeziora Paprocańskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe.

Kategoria: Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości położonej na zachodnim brzegu jeziora Paprocańskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00

Data start: 2018-04-10

Data koniec: 2018-04-25

Ogłoszenie.pdf-pokaż

Regulamin.pdf-pokaż

Załącznik nr 1: Załącznik nr 1.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: Załącznik nr 2.pdf – pokaż

Załącznik nr 3: Załącznik nr 3.pdf – pokaż 

Załącznik nr 4: Załącznik nr 4.pdf – pokaż 

Odp. na pytanie z dnia 17.04.2018 r.

Odp. na pytanie z dnia 19.04.2018 r.

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe dla dzieci. Sprawa MOSiR.DZP.PN.203.04.2018 – II Postępowanie

Drukuj
Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe – II postępowanie.

Kategoria: Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe – II postępowanie.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00

Data start: 2018-04-10

Data koniec: 2018-04-25

Ogłoszenie.pdf-pokaż

Regulamin.pdf-pokaż

Załącznik nr 1: Załącznik nr 1.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: Załącznik nr 2.pdf – pokaż

Załącznik nr 3: Załącznik nr 3.pdf – pokaż 

Załącznik nr 4: Załącznik nr 4.pdf – pokaż 

Odp. na pytanie z dnia 13.04.2018 r.

Odp. 2 na pytanie z dnia 13.04.2018 r.

Odp. na pytanie z dnia 19.04.2018 r.

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Utwardzenie części terenu obiektu sportowego – Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa 22 w Tychach MOSiR.DZP.231.06.2018

Drukuj
Utwardzenie części terenu obiektu sportowego – Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa 22 w Tychach
Sprawa: (MOSiR.DZP.231.06.2018)

Kategoria: Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego

Utwardzenie części terenu obiektu sportowego – Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa 22 w Tychach

Termin składania ofert: 06.04.2018 r. do godz. 9:45

Data start: 2018-03-26

Data koniec: 2018-04-06

Załącznik nr 1: Ogłoszenie.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: Treść zapytania+wzór umowy.pdf – pokaż

Załącznik nr 3: Przedmiar robót budowlanych, mapa – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf – pokaż

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzająca informację: Marcin Cieślik

dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości położonej na zachodnim brzegu jeziora Paprocańskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Sprawa MOSiR.DZP.PN.203.03.2018

Drukuj
Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości położonej na zachodnim brzegu jeziora Paprocańskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

Kategoria: Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości położonej na zachodnim brzegu jeziora Paprocańskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

Aukcja odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w dniu 04 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00

Data start: 2018-03-20

Data koniec: 2018-04-04

Ogłoszenie.pdf-pokaż

Regulamin.pdf-pokaż

Załącznik nr 1: Załącznik nr 1.pdf – pokaż

Załącznik nr 2:  Załącznik nr 2.pdf – pokaż

Załącznik nr 3:  Załącznik nr 3.pdf – pokaż 

Załącznik nr 4: Załącznik  nr 4.pdf – pokaż

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe dla dzieci. Sprawa MOSiR.DZP.PN.203.02.2018

Drukuj
Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe

Kategoria: Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe

Aukcja odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w dniu 04 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00

Data start: 2018-03-20

Data koniec: 2018-04-04

Ogłoszenie.pdf-pokaż

Regulamin.pdf-pokaż

Załącznik nr 1: Załącznik nr 1.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: Załącznik nr 2.pdf – pokaż

Załącznik nr 3: Załącznik nr 3.pdf – pokaż 

Załącznik nr 4: Załącznik nr 4.pdf – pokaż 

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik