Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Cieślik

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Sprawa MOSiR.DZP.PN.203.01.2018

Drukuj
Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17

Kategoria: Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17

Aukcja odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w dniu 04 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00

Data start: 2018-03-20

Data koniec: 2018-04-04

Ogłoszenie.pdf-pokaż

Regulamin.pdf-pokaż


Załącznik nr 1: Załącznik nr 1.pdf – pokaż

Załącznik nr 2:  Załącznik nr 2.pdf – pokaż

Załącznik nr 3: Załącznik nr 3.pdf – pokaż 

Załącznik nr 4: Załącznik  nr 4.pdf – pokaż

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Przeprowadzenie remontu dwóch saun na Krytej Pływalni w Tychach, ul. Edukacji 9. Sprawa: MOSiR.DZP.231.05.2018

Drukuj
Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego

Przeprowadzenie remontu dwóch saun na Krytej Pływalni w Tychach, ul. Edukacji 9

(Sprawa: MOSiR.DZP.231.05.2018)

Kategoria: Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 07.03.2018 r. do godz. 9:30

Data start: 2018-02-26

Data koniec: 2018-03-07

  1. Ogłoszenie.pdf – pokaż

  2. Treść zapytania wraz z formularzem ofertowym.pdf – pokaż 

  3. Wzór umowy.pdf – pokaż

  4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf – pokaż


Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Przeprowadzenie remontu stacji uzdatniania wody basenowej w postaci dostawy i montażu filtra basenowego w obiekcie Krytej Pływalni w Tychach, ul. Edukacji 9. Sprawa: MOSiR.DZP.231.04.2018

Drukuj
Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego

Przeprowadzenie remontu stacji uzdatniania wody basenowej
w postaci dostawy i montażu filtra basenowego w obiekcie Krytej Pływalni w Tychach,
ul. Edukacji 9

(Sprawa: MOSiR.DZP.231.04.2018)

Kategoria: Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 19.02.2018 r. do godz. 9:30

Data start: 2018-02-08

Data koniec: 2018-02-19    1. Ogłoszenie.pdf -pokaż

    2. Treść zapytania wraz z formularzem ofertowym oraz wzorem umowy.pdf – pokaż

    3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf – pokaż
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik