Wszystkie wpisy, których autorem jest webmaster

Najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Stadionu Zimowego, przy ul. Gen. de Gaulle’a 2. Sprawa: MOSiR.DZP.PN.203.01.2017

Drukuj
Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego ustnego w formie licytacji stawki czynszowej

Najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Stadionu Zimowego w Tychach, przy ul. Gen. de Gaulle’a 2

Kategoria: Przetarg nieograniczony w formie publicznego przetargu ustnego polegającego na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stadionu zimowego w Tychach, przy ul. Gen. De. Gaulle’a 2.

Licytacja odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00

Data start: 2017-03-29

Data koniec: 2017-04-19

Załącznik nr 1: Ogłoszenie.pdf-pokaż
Załącznik nr 2: Regulamin.pdf-pokaż
Załącznik nr 3: Załączniki nr 1-2.pdf – pokaż
Załącznik nr 4: Załącznik nr 3.pdf – pokaż
Załącznik nr 5: Załącznik nr 4.pdf – pokaż 

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego. Sprawa nr zo/1/07/2015

Drukuj
Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego

Dostawa wraz z wymianą złóż filtracyjnych do filtrów basenowych

(sprawa nr zo/1/07/2015)

Kategoria: Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego

Dostawa środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Termin składania ofert: 11.08.2015 r. do godz. 10:00 – ZMIANA!

Data start: 2015-07-27

Data koniec: 2015-08-11

Załącznik nr 1: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: Treść zapytania.pdf – pokaż

Załącznik nr 3: Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią.pdf – pokaż

Załącznik nr 4: Zapytania nr 2 wraz z odpowiedziami.pdf – pokaż

Załącznik nr 5: Zmiana terminu.pdf – pokaż

Załącznik nr 6: Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.pdf – pokaż

Załącznik nr 7: Zmiana terminu nr 2.pdf – pokaż

Załącznik nr 8: Zapytania nr 3 wraz ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.pdf – pokaż

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Pieprzyca

Osoba wprowadzające informację: Piotr Pieprzyca