Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Drukuj
Opis krótki: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Treść: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Załączniki: Informacja o wynikach konkursu

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Paulina Majcherowicz

Osoba wprowadzające informację: Paulina Majcherowicz

Data wytworzenia informacji: 2017-07-14

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Drukuj
Opis krótki:  Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

Treść: Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XXVII/458/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze

2. formularz-zgłoszeniowy

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Paulina Majcherowicz

Osoba wprowadzające informację: Paulina Majcherowicz

Data wytworzenia informacji: 21.06.2017

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.

Drukuj
Opis krótki: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017.

Treść: Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.

Termin składania ofert do dnia 29.06.2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie konkursowe

nowy-wzor-oferty pokaż

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Wera Anna

Osoba wprowadzające informację: Wera Anna

Data wytworzenia informacji: 2017-06-08

Wyniki konsultacji projektu uchwały.

Drukuj
Opis krótki: Wyniki konsultacji projektu uchwały

 Treść: Wyniki konsultacji projektu:

 Uchwały w sprawie: ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności  sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Termin konsultacji: 10.05. – 23.05.2017

Załączniki

Wyniki konsultacji projektu uchwały

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Wera Anna

Osoba wprowadzające informację: Wera Anna

Data wytworzenia informacji: 2017-05-24

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Drukuj
Opis krótki: Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały

 Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu 10 maja b.r. konsultacji projektu

Uchwały w sprawie: ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami  w działalności  sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Termin konsultacji: 10 .05. – 23.05.2017

Załączniki:

Załącznik 1: Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji 2017

Załącznik 2:  Projekt uchwały

 

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Wera Anna

Osoba wprowadzające informację: Wera Anna

Data wytworzenia informacji: 2017-05-10