Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Drukuj
Opis krótki:  Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

Treść: Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XLII/689/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 r.

Załączniki:

ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na 2018

formularz-zgloszeniowy-zalacznik-numer-1

Oświadczenie o bezstronności

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Paulina Majcherowicz

Osoba wprowadzające informację: Paulina Majcherowicz

Data wytworzenia informacji: 21.12.2017

Lista dotacji przyznanych na realizacje projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 2018.

Drukuj
Opis krótki: Lista dotacji przyznanych na realizacje projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 2018.

Treść: W załączeniu znajduje się lista dotacji przyznanych na realizacje projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 2018.

Załącznik nr 1: Lista dotacji przyznanych dotacji na 2018 rok.

 

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Wera Anna

Osoba wprowadzające informację: Wera Anna

Data wytworzenia informacji: 2017-12-20

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r.

Drukuj
Opis krótki: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018.

Treść: Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r.

Termin składania ofert do dnia 10.01.2018 r. do godziny 15:00

Załączniki:

Ogłoszenie konkursowe 2018

wzor-oferty

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Majcherowicz Paulina

Osoba wprowadzające informację:  Majcherowicz Paulina

Data wytworzenia informacji: 2017-12-18

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Drukuj
Opis krótki: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Treść: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Załączniki: Informacja o wynikach konkursu

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Paulina Majcherowicz

Osoba wprowadzające informację: Paulina Majcherowicz

Data wytworzenia informacji: 2017-07-14

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Drukuj
Opis krótki:  Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

Treść: Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XXVII/458/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze

2. formularz-zgłoszeniowy

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Paulina Majcherowicz

Osoba wprowadzające informację: Paulina Majcherowicz

Data wytworzenia informacji: 21.06.2017