Aktualne – Dokumenty

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MOSiR Tychy

Drukuj
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MOSiR Tychy

Opis krótki: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MOSiR Tychy

Regulamin: Regulamin.pdf – pokaż

Oświadczenie dzieci pow. 18 

Załącznik nr 1: Plan Finansowy ZFŚS.pdf

Załącznik nr 2: Tabele dofinansowania świadczeń.pdf

Załącznik nr 3: Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.pdf

Załącznik nr 4: Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku.pdf

Załącznik nr 5: Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej.pdf

Załącznik nr 6: Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy dla osób przebywających na zwolnieniu lekarskim.pdf

Załącznik nr 7: wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe.pdf

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za informację: Barbara Szindler – Rzeźniczek

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Regulamin wynagradzania pracowników MOSiR Tychy – 2017 rok

Drukuj
Opis krótki: Regulamin wynagradzania pracowników MOSiR Tychy – 2017 rok

Treść: Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 14 lutego 2017 r.

Załączniki:
Regulamin wynagradzania pracowników MOSiR Tychy – 14.02.2017 – pokaż

Aneks do Regulaminu Wynagradzania dla pracowników MOSiR -14.02.2018 – pokaż

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Data wprowadzenia: 2018-02-14

Regulamin systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników MOSiR – 2010

Drukuj
Opis krótki: Regulamin systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników MOSiR Tychy – 2010

Treść: Regulamin gospodarowania składnikami mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 16 września 2010 r.

Załączniki:
Regulamin systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników MOSiR Tychy – 16.09.2010 – pokaż

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Data wprowadzenia: 2016-10-17

Regulamin gospodarowania składnikami mienia w MOSiR – 2016

Drukuj
Opis krótki: Regulamin gospodarowania składnikami mienia w MOSiR Tychy – 2016

Treść: Regulamin gospodarowania składnikami mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 14 października 2016 r.

Załączniki:
Regulamin gospodarowania składnikami mienia w MOSiR Tychy – 14.10.2016 – pokaż

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Data wprowadzenia: 2016-10-17