Aktualne – Nieruchomości  

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości położonej na zachodnim brzegu jeziora Paprocańskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe dla dzieci. Sprawa MOSiR.DZP.PN.203.05.2018

Drukuj
Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości położonej na zachodnim brzegu jeziora Paprocańskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe.

Kategoria: Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości położonej na zachodnim brzegu jeziora Paprocańskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00

Data start: 2018-04-10

Data koniec: 2018-04-25

Ogłoszenie.pdf-pokaż

Regulamin.pdf-pokaż

Załącznik nr 1: Załącznik nr 1.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: Załącznik nr 2.pdf – pokaż

Załącznik nr 3: Załącznik nr 3.pdf – pokaż 

Załącznik nr 4: Załącznik nr 4.pdf – pokaż 

Odp. na pytanie z dnia 17.04.2018 r.

Odp. na pytanie z dnia 19.04.2018 r.

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe dla dzieci. Sprawa MOSiR.DZP.PN.203.04.2018 – II Postępowanie

Drukuj
Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe – II postępowanie.

Kategoria: Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe – II postępowanie.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00

Data start: 2018-04-10

Data koniec: 2018-04-25

Ogłoszenie.pdf-pokaż

Regulamin.pdf-pokaż

Załącznik nr 1: Załącznik nr 1.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: Załącznik nr 2.pdf – pokaż

Załącznik nr 3: Załącznik nr 3.pdf – pokaż 

Załącznik nr 4: Załącznik nr 4.pdf – pokaż 

Odp. na pytanie z dnia 13.04.2018 r.

Odp. 2 na pytanie z dnia 13.04.2018 r.

Odp. na pytanie z dnia 19.04.2018 r.

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Krytej Pływalni w Tychach, przy ul. Edukacji 9. Sprawa: MOSiR.DZP.PN.203.04.2017

Drukuj
Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego ustnego w formie licytacji stawki czynszowej

Najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Krytej Pływalni w Tychach, przy ul. Edukacji 9

Kategoria: Przetarg nieograniczony w formie publicznego przetargu ustnego polegającego na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Krytej Pływalni w Tychach, przy ul. Edukacji 9.

Licytacja odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w dniu 2 listopada 2017 r. o godzinie 12.00

Data start: 2017-10-10

Data koniec: 2017-11-02

Załącznik nr 1: Ogłoszenie.pdf-pokaż
Załącznik nr 2: Regulamin.pdf-pokaż
Załącznik nr 3: Załączniki nr 1-2.pdf – pokaż
Załącznik nr 4: Załącznik nr 3.pdf – pokaż
Załącznik nr 5: Załącznik nr 4.pdf – pokaż 

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – urządzenia zabawowe dla dzieci . Sprawa MOSiR.DZP.PN.203.02.2017

Drukuj
Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17

Kategoria: Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji

Dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie OW „Paprocany” w Tychach przy ul. Parkowej 17

Aukcja odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w dniu 22 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00

Data start: 2017-04-07

Data koniec: 2017-04-22

Załącznik nr 1: Ogłoszenie.pdf-pokaż

Załącznik nr 2: Regulamin.pdf-pokaż

Załącznik nr 3: Załącznik nr 1.pdf – pokaż

Załącznik nr 4: Załącznik nr 2.pdf – pokaż

Załącznik nr 5: Załącznik nr 3.pdf – pokaż 

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik