Aktualne zamówienia publiczne

Wykonywanie badań lekarskich dla zawodników w Miejskim Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Tychach (MOSM) . Sprawa: MOSiR.DZP.231.20.2017

Drukuj
Wykonywanie badań lekarskich dla zawodników
w Miejskim Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Tychach (MOSM)”

(Sprawa: MOSiR.DZP.231.20.2017)

Kategoria: Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 22.12.2017 r. do godz. 10:00

Data start: 2017-12-15
Data koniec: 2017-12-22

Załącznik nr 1: Ogłoszenie.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: Treść zapytania+wzór umowy.pdf – pokaż

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pokaż

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia, monitoringu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach w 2018 r.

Drukuj
Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia, monitoringu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach w 2018 r.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o w związku z art.138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Opis krótki: Sprawa: MOSiR.DZP.231.18.2017

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia, monitoringu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach w 2018 r.

Termin składania ofert: 06.12.2017 r. o godz. 10:00

Data start: 2017-11-28

Data koniec: 2017-12-06

Strona tytułowa

Załącznik nr 1: Ogłoszenie.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: SIWZ wraz z załącznikami.pdf – pokaż

Załączniki 1, 3 i 4 w wersji: DOCX

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Dostawa odzieży sportowej dla sekcji MOSM: Lekkiej Atletyki oraz Piłki Ręcznej. Sprawa: MOSiR.DZP.231.19.2017

Drukuj
Dostawa odzieży sportowej dla sekcji MOSM: Lekkiej Atletyki  oraz Piłki Ręcznej
(Sprawa: MOSiR.DZP.231.19.2017)

Kategoria: Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 01.12.2017 r. do godz. 9:45

Data start: 2017-11-27
Data koniec: 2017-12-01

Załącznik nr 1: Ogłoszenie.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: Treść zapytania+wzór umowy.pdf – pokaż

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części I – pokaż
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części II – pokaż

Usługi transportu osób na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w terminie 01.01.2018 – 31.12.2018. Sprawa: MOSiR.DZP.PN.231.02.2017

Drukuj
Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi transportu osób na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w terminie 01.01.2018 – 31.12.2018

Kategoria: Przetarg nieograniczony

Opis krótki: Sprawa: MOSiR.DZP.PN.231.02.2017

Termin składania ofert: 05.12.2017 r. o godz. 9:30

Data start: 2016-11-27

Data koniec: 2016-12-05

Strona tytułowa

Załącznik nr 1: Ogłoszenie.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: SIWZ wraz z załącznikami.pdf – pokaż

Załączniki 1 i 2 do SIWZ w wersji: DOCX

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1– pokaż
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2 – pokaż

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Dostawa sprzętu sportowego na potrzeby MOSiR w Tychach. Sprawa: MOSiR.DZP.231.17.2017

Drukuj
Dostawa sprzętu sportowego na potrzeby MOSiR w Tychach
(Sprawa: MOSiR.DZP.231.17.2017)

Kategoria: Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego

Dostawa sprzętu sportowego na potrzeby MOSiR w Tychach

Termin składania ofert: 23.11.2017 r. do godz. 9:45

Data start: 2017-11-17

Data koniec: 2017-11-23

Załącznik nr 1: Ogłoszenie.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: Treść zapytania+wzór umowy.pdf – pokaż

Odpowiedź na pytania z dnia 20.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części I – pokaż
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części II – pokaż

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba odpowiedzialna za informację: Marcin Cieślik
Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik