ePUAP

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono klientom możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP.

epuap_logo_uproszcz

W celu złożenia wniosku poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

>>>Pismo ogólne do podmiotu publicznego<<<

Wersje:

Drukuj