- BIP – MOSIR Tychy - http://bip.mosir.tychy.pl -

Informacja o wyniku naboru z dnia 30 maja 2017 r. – Specjalisty ds. eksploatacji systemów chłodniczych na Stadion Zimowy w wymiarze 1 etatu.

Informacja o wyniku naboru z dnia 30 maja 2017 r. – Specjalisty ds. eksploatacji systemów chłodniczych na Stadion Zimowy w wymiarze 1 etatu.

Załącznik nr 1: Wyniki naboru.pdf – pokaż [1]

print