- BIP – MOSIR Tychy - http://bip.mosir.tychy.pl -

Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze – Kasjerki/Kasjera w pełnym wymiarze pracy tj. 2 etaty

Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: Kasjerki/Kasjera w wymiarze 2 etatów

Termin składania dokumentów: 22.09.2017 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie 1: Ogłoszenie o naborze-1.pdf – pokaż [1]
Ogłoszenie 2: Ogłoszenie o naborze-2.pdf – pokaż [2]
Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1 i 2: Oświadczenie nr 1.doc – pokaż [3]
Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1 i 2: Oświadczenie nr 2.doc – pokaż [4]

print