Przeprowadzenie remontu stacji uzdatniania wody dla 5 niecek basenowych Krytej Pływalni w Tychach, ul. Edukacji 9. Sprawa: MOSiR.DZP.231.13.2017

Drukuj
print
Przeprowadzenie remontu stacji uzdatniania wody dla 5 niecek basenowych Krytej Pływalni w Tychach, ul. Edukacji 9
(Sprawa: MOSiR.DZP.231.13.2017)

Kategoria: Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego

Przeprowadzenie remontu stacji uzdatniania wody dla 5 niecek basenowych Krytej Pływalni w Tychach

Termin składania ofert: 05.09.2017 r. do godz. 9:30

Data start: 2017-08-30

Data koniec: 2017-09-05

Załącznik nr 1: Ogłoszenie.pdf – pokaż

Załącznik nr 2: Treść zapytania+załączniki.pdf – pokaż

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pokaż

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba odpowiedzialna za informację: Marcin Cieślik
Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Wersje:
Drukuj