Regulamin systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników MOSiR – 2010

Drukuj
print
Opis krótki: Regulamin systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników MOSiR Tychy – 2010

Treść: Regulamin gospodarowania składnikami mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 16 września 2010 r.

Załączniki:
Regulamin systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników MOSiR Tychy – 16.09.2010 – pokaż

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Data wprowadzenia: 2016-10-17

Wersje:
Drukuj