Wyniki kontroli

Kontrola Przeprowadzona przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Tychy

Data Kontroli: 1.12.2016 r. – 22.12.2016 r.
Jednostka kontrolująca: Urząd Miasta Tychy
Zakres kontroli: Księgowość i sprawozdawczość budżetowa, gospodarka majątkiem trwałym oraz gospodarność i celowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi w okresie od stycznia 2013 r. do września 2016 r.

Dokumenty:
Protokół kontroli – pokaż

Drukuj