Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/184/23 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 czerwca 2023 r.

 

I.

Kryta Pływalnia  w Tychach, przy ul. Edukacji 9

Cena brutto

1.

Strefa basenowa – wejścia indywidualne:

1)

bilet ulgowy – 1 godzinny

7,50 zł

2)

bilet ulgowy – 2 godzinny

12,50 zł

3)

bilet normalny – 1 godzinny

12,00 zł

4)

bilet normalny – 2 godzinny

21,00 zł

5)

bilet poranny – 1 godzinny (6:00-7:00)

6,00 zł

6)

bilet wakacyjny – 1 godzinny

4,50 zł

7)

bilet wakacyjny – 2 godzinny

7,50 zł

8)

bilet instruktorski – 1 godzinny

20,00 zł

2.

Strefa basenowa - wynajem niecek – 1 godzina lekcyjna:

1)

niecka basenu sportowego

230,00 zł

2)

1/2 niecki basenu sportowego

115,00 zł

3)

1 tor niecki basenu sportowego

40,00 zł

4)

niecka basenu rozgrzewkowego

190,00 zł

5)

1/2 niecki basenu rozgrzewkowego

95,00 zł

6)

1 tor niecki basenu rozgrzewkowego

40,00 zł

7)

niecka zjeżdżalni

70,00 zł

3.

Strefa basenowa – wynajem Hali Basenowej (zawody pływackie):

1)

1 godzina

600,00 zł

2)

1/2 dnia (do 6 godzin)

2.500,00 zł

3)

1 dzień

5.000,00 zł

 

 

OBJAŚNIENIA:

1)

dopłata za pobyt w strefie płatnej, za każdą rozpoczętą minutę ponad czas podstawowy, pobierana jest proporcjonalnie do ceny biletu, w zaokrągleniu w górę do pełnych groszy

2)

KARTY "3+ LICZNA RODZINA" upoważniają do 50% zniżki na wszystkie bilety wstępu (za wyjątkiem biletu instruktorskiego)

3)

Karty „AKTYWNI 60 plus” upoważniają do 50% zniżki na normalne bilety wstępu

4)

Bezpłatnie z Hali Basenowej korzystają dzieci do lat 4 pod opieką osób dorosłych (osoba dorosła wnosi opłatę zgodnie z cennikiem)

5)

BILET ULGOWY przysługuje:

a)

dzieciom i młodzieży do 26 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

b)

osobom powyżej 60 roku życia, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzin

c)

osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunom, za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki

6)

BILET WAKACYJNY:

a)

obowiązuje w okresie zimowych i letnich ferii oraz zimowej i wiosennej przerwy świątecznej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego MEN dla województwa śląskiego, w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00

b)

przysługuje dzieciom i młodzieży do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

7)

BILET INSTRUKTORSKI przysługuje po uprzednim zawarciu umowy w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania